1.    JUDr. ALEXANDRA KRUTÁ - ADVOKÁT

2.    HAURATON s.r.o.

3.    GOURMETS s.r.o.

4.    FINNGATE a.s.

5.    DANTEM s.r.o.

6.    PRÁVNA PORADŇA - JUDr. TOMÁŠ KORČEK

7.    PARTNERS GROUP .sk 

8.    RAINWORTH s.r.o.

9.    LenKo s.r.o. 

10.  Lekáreň - Zdravotnícke pomôcky s.r.o.

11.  RII TRADE s.r.o.

12.  D.M.P. STEEL s.r.o.

13.  N.U.T. s.r.o. 

14.  BP SERVIS - BRANISLAV POGÁČ

15.  SUNNY Agency s.r.o.

16.  REDIMER s.r.o.

17.  IPA GROUP s.r.o.

18.   PHARMAGEN s.r.o.

19.   SUNNY AGENCY s.r.o.


Zoznam nájomcov ktorých najdete v našej budove.